Renseanlæg med pil

I landdistrikter kan vandrenseanlæg med pilerensning være aktuelt, da der ofte ikke er nem adgang til offentlig kloak. Det er en kendt rensemetode, og ved lukkede anlæg spares spildevandsafgiften.

Det er en miljøvenlig spildvandsrenseform, der dog kræver lidt praktisk arbejde. Et pilerenseanlæg falder naturligt ind i landskabet og for en almindelig husstand kræves et frit beplantningsareal på 150-200 kvadratmeter.