KCC Kloakservice udfører slamsugerarbejde på hele Sydsjælland.
Ny slamsuger til Sydsjælland
16. september 2016
Show all

Sådan begrænser du dyre kloakskader

KCC Kloakservice kører med slamsuger over hele Sydsjælland

Som husejer er efteråret et godt tidspunkt at tjekke sit kloaksystem og tagbrønde. Det er vigtigt, at alle afløb og sandfangsbrønde er renset for sand og blade. Herved kan du reducere risikoen for vandskader pga. voldsomme nedbørsmængder.

Du holder afløbssystemet rent ved at fjerne blade fra tagrender og oprense dine tagbrønde for sand og jord. Det er opgaver du selv kan udføre, men en autoriseret kloakmester har viden og erfaring til at spotte potentielle kloakproblemer og kan rette fejl på kloakken.

Kloakrensning, slamsugning og højtryksspuling på Sydsjælland

Kloakmester Caspar Christensen kan gennemgå dit kloaksystem, så det er klar til at modstå vinterens belastninger. Med sin nye slamsuger kan han hurtigt spule alle afløb igennem. Hvis han finder fejl på kloakken kan du muligvis opnå dækning, hvis du har tegnet en udvidet forsikring, der dækker rørskader, inklusive stikledninger. Han kan også installere stopventiler til at forhindre tilbageløb ved skybrud.

Ofte skænker man ikke sit kloaksystem de store tanker, da det er skjult under jorden. Men det er sund fornuft fx at få foretaget en TV-inspektion ved driftsforstyrrelser eller hvert 10. år. På den måde har man som husejer bedre overblik over kloakkens tilstand og bliver ikke pludselig overrasket af dyre kloakskader. Dårligt vedligehold af kloak er en tikkende udgiftsbombe og indebærer også risiko for at blive afvist af forsikringsselskabet.

KCC Kloakservice tilbyder rensning af brønde, afløb og faldstammer. Deres slamsuger kører på hele Sydsjælland og ved større opgaver som fx rensning af markdræn arbejder de ofte sammen med kloakfirmaet Svego i Stege.

Kontakt kloakmester Caspar Christensen og få god kloakservice.

 

 

Skriv et svar