Forsikringsskader

Skader på dit kloaksystem kan være kostbare at udbedre. Derfor tegnes ofte forsikringspolicer til at dække eventuelle fejl på kloaksystemer. Vores TV-inspektion kan afdække skadesomfang og lokalisere problemet.

Vær opmærksom på, at rørskadeforsikringen ikke dækker slitage eller dårligt udført ledningsarbejde. Erstatningen for skader, der skyldes brud, bliver desuden mindre i takt med kloakkens alder.

Kloakmester C. Christensen ApS har erfaring med håndtering af forsikringsskader på kloaksystemer. Vi kan derfor give dig råd og vejledning i processen, så du lettere får løst problemerne.

Som autoriseret kloakmester har vi rutine i at samarbejde med forsikringsselskaberne og udbedre skaderne. Vores store og alsidige maskinpark gør os i stand til at løse store og små kloakopgaver. Vi sørger for kommunikationen med forsikringsselskabet.

Lad os kontakt dig